Historie Historie van de repeater PI2NLB

Terug in de tijd

Feature image

Het UHF repeaterstation PI2NLB kent een lange historie. De oerrepeater werd omgebouwd, afgeregeld en geïnstalleerd door Mark (PA3FQK) en Hans (PA3ETC) in het tweede halfjaar van 1994.

De eerste repeater werd opgebouwd met de Philips ATF2 autotelefoon. De tweede repeater - een Storno CQF - werd, kort nadat het was gebouwd en opgesteld, gestolen in 1996. Vervolgens werd de derde repeater geplaatst. Dit was een Siemens ATF2 autotelefoon. De vierde en huidige repeater staat op haar nieuwe opstelplaats en bestaat wederom uit een Storno CQF. De beschrijving van deze repeaterversie vind je hier. Na een radiostilte van een langere periode is de repeater PI2NLB weer actief sinds februari 2012.

Hieronder vind je een beschrijving per gebruikte repeater met afbeeldingen, voor zover deze nog voorhanden zijn, van de verschillende systemen. Ook zijn alle afbeeldingen terug te vinden in de afbeeldingengalerij.

Philips ATF2 (oerversie)

cavities

De eerste repeater was actief in de periode 1994 tot en met 1995. De eerste vergunning (toen nog Bijzondere Toestemming - BT) werd verleend in september 1994. Eerst werd er nog proefgedraaid met de repeater op de locaties van Mark en Hans. De repeater werd definitief opgesteld op de eerste locatie op 13 december 1994 op de Sint Jansberg te Plasmolen, niet al te ver van haar huidige opstelplaats. Eerst op zolder boven de koeienstal op de boerderij in een extra kast, waarbij de ammoniakdampen als snel bij de elektronica kwamen en alles wat verzilverd was zwart werd. In de lente van 1995 werd de repeater verhuisd naar de mast langs de boerderij, in bruikleen gekregen van de Brandweer regio.

cavities

De repeater werd in een grijs-blauwe Stornokast gebouwd en was opgebouwd uit een omgebouwde Philips ATF2 autotelefoon met losse eindtrap, 5-12-25 Watt HF. Alles op 13,8 Volt met PSU op 230 Volt en zeer compact. De besturing zat onder het op de foto´s zichtbare motherboard (de besturing zelf is niet zichtbaar). Dit werkte prima, alleen met een behoorlijke synthesizerruis dat op het TX signaal meekwam. De repeater was niet supergevoelig met RX, vandaar dat Mark (PA3FQK) nog een voorversterker van totaal nog extra +6dB aan de ingang toevoegde. Deze repeater kon al heel makkelijk naar een andere frequentie gezet worden (zie de foto met opstart: ´PI2NLB RPTR V1.0´ en freq M20 RX 431.800 MHz, andere freq. M11 431.762 MHz). De zender had een vaste ´shiftfrequentie´ bepaald door x-tal van - 1.6 MHz.

cavities

De originele cavities met nog 8 bandpassfilters kwamen uit 1965, afkomstig uit een paar BB commandobunkers. Deze cavities werden omgebouwd van bandpass naar S/P (sper/pass) oftewel Notch/Bandpass. Op de foto hierboven het oude cavityblok met bandpassfilters en de nieuwe omgebouwde filters, waaraan zeer veel handwerk voorafging.

Storno CQF 663

PI2NLB oud

In de periode 1995 tot 23 mei 1996 was de tweede repeater actief. De repeater was opgebouwd uit de Storno CQF en een tweemaal drievoudig cavityfilter.

In deze periode werd de repeater getroffen door inbraak en diefstal (mei 1996). Op de afbeeldingen hiernaast links de Storno en cavities in volle glorie in het kabinet. Rechts hetzelfde kabinet met cavities, maar zonder Storno, nadat die was gestolen.

PI2NLB oud

Naast het dievengilde werd de repeater ook letterlijk getroffen door de bliksem. Hierbij moest de antenne en één van de cavity-elementen het ontgelden.

Op de afbeelding hiernaast de antenne en het cavity-element weergegeven in 'total-loss' staat.

Aan de repeaterbeheerder PA3ETC weer de schone taak om de repeater weer in orde te brengen.

Siemens ATF2

PI2NLB oud

Repeater nummer drie was actief in de periode juli 1996 tot 2008.

De repeater was opgebouwd uit een omgebouwde Siemens ATF2 autotelefoon (afbeelding), een controllerunit en CTCSS (FX365). De middenfrequent schakeling in het HF gedeelte werd gemodificeerd tot de smalle audio versie voor 12,5 kHz.

De zelfgebouwde controllerunit is zichtbaar linksonder op de afbeelding.

Storno CQF

Na een periode van afwezigheid tussen de derde en de vierde repeater werd de vierde repeater in gebruik genomen vanaf 2008.

Dit is de huidige repeater, die staat opgesteld op de nieuwe, huidige repeaterlocatie. Het hart van de repeater bestaat wederom uit een Storno CQF. Meer informatie hierover vind je op de pagina Repeaters onder tabblaf PI2NLB-FM.

Copyright© 2016  |  Design by Mookseberg